4. Alguna cosa de topogràfics 2D/3D

La setmana: Salva: Cartografia (crowdfunding, mapa excursionista de Catalunya i automatització de processos), Topografia (identificació de límits, topogràfic urbà, voladissos o proxos, certificat georeferenciació rústica de cases). Oriol: seminari de patrimoni sacre (Fundació Joan Marganell), aixecament per a georeferenciació, videoconferències (pedrera, làser escàner i topògrafs en xarxa), disseny dianes làser escàner, pressupostos de topogràfics i làser escàner i proves del làser escàner més preguntes de programari. Marc: Rehabilitació, pla renove bicicleta, topogràfic cancel·lat, delimitació topogràfic setmana passada, projecte de parcel·lació, visita amb client i instop (Disto S910 P2P), pressupostos i pàgina web. Tema de la setmana: Aquesta setmana en Marc ens parlarà de topogràfics en 2D o en 3D. Tips: Salva: QCad. Oriol: Vinyeta de Cavall Fort i Marc: Proposta de mesura d’un cim.