13. Alguna cosa sobre Instruments Topogràfics

L’Oriol aquesta setmana continuant amb el tema de la setmana passada ha posat en marxa l’acta delimitació mitjançant el conveni amb el Col·legi, ens explica que ha passat moltes hores al telèfon i ha realitzat dos aixecaments. En Marc ha fet més feina d’oficina que de camp però ha fet l’aixecament d’una plaça d’aparcament i ja té l’Estació Total arreglada. En Salva aquesta setmana ha aplicat la frase de “si ens llevem ben d’hora…” i ja té ganes de que arribin les vacances de Nadal per afluixar una mica. Preveu que en els propers temps les feines d’informes de georeferenciació seran molt recurrents. Aquesta setmana us farem quatre pinzellades sobre els aparells que emprem els topògrafs.