14. Alguna cosa sobre façanes

Aquesta setmana en Salva continua en la mateixa línia i ens destaca l’aprenentatge a partir de la nova llei sobre els casos d’excessos de cabuda, compravendes… L’Oriol lliura material al col·legi per a la subsanació cadastral a través del nou conveni, continua amb acords tècnics a la cantera i se li activen feines. En Marc visita dues feines grans per pressupostar i com a l’Oriol se li activen feines. En Salva aquesta setmana ens parlarà de com afrontar aixecaments topogràfics de façanes amb topografia clàssica.