15. Alguna cosa sobre pressupostos

Aquesta setmana en Salva ha estat planificant la instal·lació de plafons, promocionant mapes i diversos temes de topografia entre segregacions i façanes. L’Oriol ens destaca l’acord i replanteig de límits entre veïns, algun aixecament, certificats i reactivació de feines aturades. En Marc està centrat en dos topogràfics urbans, li accepten dues feines grans i es posa amb el pessebre. També ens parla del tema de la setmana, com fem els pressupostos!